Witamy

na kursach języka niemieckiego w Sprachenzentrum, Centrum Językowym Uniwersytetu Wiedeńskiego

Krótka informacja w języku polskim: wszelkie dalsze informacje i linki w języku angielskim/ niemieckim

Kursy języka niemieckiego na Uniwersytecie Wiedeńskim dostępne są dla wszystkich zainteresowanych powyżej lat 16. Udział w kursie językowym w Sprachenzentrum nie jest związany z żadnymi wymogami formalnymi (jak matura czy studia uniwersyteckie).

Wielu uczestników kursów języka niemieckiego przygotowuje się do podjęcia studiów na austriackich uniwersytetach lub posługuje się nowo zdobytą znajomością języka w życiu zawodowym.

Jeśli otrzymali Państwo pismo potwierdzające zgodę na podjęcie studiów na jednym z uniwersytetów w Wiedniu (niem. Zulassung) lub, jeśli zostali Państwo w piśmie tym zobowiązani do złożenia egzaminu uzupełniającego z języka niemieckiego, mogą Państwo zapisać się na nasze specjalne kursy języka niemieckiego przygotowujące do podjęcia studiów (niem.Vorstudienlehrgang, VWU).

Ogólny program kursów

W naszym bogatym programie kursowym oferujemy przez cały rok kursy o różnej długości oraz o różnym stopniu intensywności.

Aktualnie oferujemy kursy na 11 różnych poziomach (od A1 do C2) zgodnie ze Wspólnym europejskim programem ramowym poziomu biegłości językowej (ang. CEFR, niem. GERS), dzięki czemu gwarantujemy porównywalność poziomu nauczania w skali międzynarodowej.

Obok klasycznego programu nauczania oferujemy w naszych pomieszczeniach w kampusie uniwersyteckim kursy specjalistyczne, np. fonetyka czy trening gramatyki, a także lekcje indywidualne.

Sprachenzentrum jest także centrum egzaminacyjnym Austriackiego Dyplomu Językowego ÖSD.

Zajęcia

Nasze kursy wyróżniają się wysoką jakością prowadzonych zajęć, gwarantującą odniesienie sukcesu w nauce języka: nauczamy na podstawie nowoczesnych metod językowo-dydaktycznych, które oparte są na najnowszych założeniach naukowych.

Ponad 80 zaangażowanych w swoją pracę nauczycieli o gruntownym wykształceniu fachowym oraz długoletniej praktyce nauczania towarzyszy uczestnikom kursów w procesie nauki. Komunikatywne, zorientowane na uczącego się metody dydaktyczne gwarantują dokonanie maksymalnych postępów w nauce. Wielokulturowa atmosfera towarzysząca nauce umożliwia, oprócz samej nauki języka, zawarcie nowych przyjaźni z ludźmi z całego świata.

Testy kwalifikacyjne oraz zapisy

Terminy zapisów na kursy języka niemieckiego znajdą państwo na podstronie roczny rozkład zajęć.

Starannie dobierane testy kwalifikacyjne przeprowadzane przed rozpoczęciem kursu gwarantują, iż uczestnicy naszych kursów kierowani są na kurs o najbardziej odpowiednim dla nich poziomie nauczania. Przystąpienie do testu kwalifikacyjnego jest obowiązkowe dla wszystkich nowych klientów.

Test trwa około 30 minut i składa się z części ustnej oraz pisemnej. Bezpośrednio po zdaniu testu otrzymują Państwo wyniki i mogą zapisać się na kurs na odpowiednim poziomie.

Zastrzeżenie: nie muszą Państwo przystępować do testu, jeśli

  • Są Państwo na poziomie początkującym A1/1
  • Uczęszczali już Państwo na kurs języka niemieckiego w Sprachenzentrum
  • Posiadają Państwo certyfikat ÖSD lub certyfikat Instytutu Goethego

Koszty i zniżki

Cennik kursów znajdą Państwo na podstronie roczny rozkład kursów.

Cena kursu nie zawiera kosztów nabycia podręcznika. Podręczniki zakupić można w księgarni Facultas w kampusie uniwersyteckim.

Informacje na temat zniżek znajdą Państwo tutaj.